Group 71x.png

Yoga med oss online
för 99 kr/mån

  • Spotify
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn

"En gemensam aktivitet för ditt företag - ett kombinerat fysiskt träningspass & nedvarvning, vila  och stressreduktion."

Skapar ytor för vila mitt i vardagens skyndande

Att skapa möjlighet för alla och envar att kunna få återhämtning, paus från det som stressar och sätta grunden för en hållbar livsstil. Det finns fungerande och kraftfulla verktyg för detta och vi vill dela med oss av vår kunskap. 

"En perfekt återhämtning och en möjlighet att stärka upp kroppen"

Forskning har visat att både yoga och meditation är fungerande verktyg med påvisas positiv effekt mot stress, oro och ångest. ​Vi kan nu på ett smidigt sätt erbjuda företag och grupper guidad yoga och meditation över Zoom eller liknande onlineplattform.

Group 51.png

Köp en av våra
fina posters

Att vara stilla
när allt skyndar

Allt fler längtar bort från höga krav och det intensiva informationsflödet. Genom tre teman, Vardagen, Naturen och Meditationen, resonerar Magnus Fridh i den här boken över platser att kunna uppleva stillhet och återhämtning.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Thanks for submitting!